Pravidla – Bike Rules

STEZKY JSOU URČENY PRO HORSKÁ KOLA.
PROSÍME CHODCE, ABY PŘI SETKÁNÍ UVOLNILI STEZKU CYKLISTŮM.

STEZKY JSOU OTEVŘENY V LETNÍM OBDOBÍ OD (1.4. – 30.9.) OD 8:00 DO 18 :00
A V ZIMNÍM (1.10. – 31.3.) OD 8:00 DO 16:00
STEZKY MOHOU BÝT ZCELA UZAVŘENY. SLEDUJ NÁŠ WEB.
NEVJÍŽDĚJ DO LESA ZA SILNÉHO VĚTRU NEBO DEŠTĚ.

JIZDA PO STEZKÁCH JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
RESPEKTUJ PŘÍRODU, DALŠÍ UŽIVATELE LESA A TATO PRAVIDLA.
LES JE V MAJETKU MĚSTA DĚČÍNA – DBEJ POKYNŮ ZAMĚSTNANCŮ A MYSLIVCŮ LESNÍHO ÚŘADU.

JEZDI VYZNAČENÝM SMĚREM PO VYZNAČENÝCH STEZKÁCH VNITŘNÍ ČÁSTI TRAILU. NEJEZDI SÁM.

JEZDI PODLE SVÝCH SCHOPNOSTÍ.
VE SKUPINĚ DODRŽUJ DOSTATEČNÝ ODSTUP ABYS BYL SCHOPEN VČAS REAGOVAT.

ZASTAVUJ JEN NA VHODNÝCH A PŘEHLEDNÝCH MÍSTECH.
BUĎ OBEZŘETNÝ NA MOKRÉM A NESTABILNÍM POVRCHU.

JSI V LESE, NA STEZKÁCH MOHOU BÝT NEČEKANÉ PŘEKÁŽKY.
POKUD JE TO V TVÝCH SILÁCH, PŘEKÁŽKU ODSTRAŇ. POMOZ NÁM STARAT SE O SJÍZDNOST TRAILŮ.
V LESE MŮŽE PROBÍHAT TĚŽBA, DBEJ ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI.

ELEKTROKOLA JSOU VÍTÁNA OD 55+ LET.
DO LESA JE ZÁKAZ VJEZDU MOTOROVÝCH VOZIDEL.
NA PŘÍJEZDOVÝCH CESTÁCH DO LESA NEPARKUJ. POKUD MUSÍŠ, PARKUJ TAK, ABY PROJELY SLOŽKY IZS A TĚŽKÉ TECHNIKY.

TECHNICKY NÁROČNÁ MÍSTA SI NEJDŘÍVE PROHLÉDNI.
POUŽÍVEJ PŘILBU A VHODNÉ OBLEČENÍ.
NEJEZDI NA STEZKY POD VLIVEM ALKOHOLU NEBO JINÝCH OMAMNÝCH LÁTEK.

BUĎ OHLEDUPLNÝ, NA STEZKÁCH I MIMO NĚ.
HLASITĚ KOMUNIKUJ A ZAJÍMEJ SE O OSTATNÍ.
V PŘÍPADĚ NEHODY A ZRANĚNÍ U KTERÉHO SI NEVÍŠ RADY VOLEJ 112.